PRODUKTY
 
 

Drukarki

Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
Faksy
Skanery
Powielacze cyfrowe
   
Urządzenia wielofunkcyjne nabiurkowe  
Urządzenia wielofunkcyjne wolnostojące  
Urządzenia wielofunkcyjne produkcyjne  
 
   
Skanery CCD  
Skanery CIS  
 
Pozostałe  
Ricoh, firma specjalizująca się w rozwiązaniach biurowych, usługach zarządzania dokumentami
i druku produkcyjnym ogłosiła wprowadzenie na rynek aplikacji Document Manager NX.
Oprogramowanie przeznaczone do komputerów stacjonarnych sprawia, że codzienne
przetwarzanie dokumentów staje się łatwiejsze i szybsze, gdyż eliminuje czasochłonne czynności
związane ze zmianą formatu i ponownym tworzeniem dokumentów, pozwalając użytkownikom
na konwersję i łączenie różnych typów dokumentów przy pomocy prostego narzędzia "przeciągnij
i upuść".

Ostatnie badania IDC wykazały, że pracownicy przetwarzający informacje spędzają przeciętnie
7,4 godziny w tygodniu na "poszukiwaniu informacji, których w rezultacie nie znajdują" oraz
formatowaniu danych z różnych źródeł. Oznacza to, że tracą oni prawie cały dzień w tygodniu,
a koszt straconego czasu wynosi prawie $12.000 na jednego pracownika w ciągu roku. Jednym
z największych wyzwań, z którym należy się zmierzyć przystępując do rozwiązania tego problemu,
jest niekompatybilność różnego rodzaju plików papierowych i elektronicznych używanych w codziennej
pracy.

Aplikacja Document Manager NX rozwiązuje ten problem. Przy pomocy oprogramowania pracownicy
mogą w prosty sposób i w krótkim czasie dokonywać konwersji skanowanych dokumentów
papierowych i ponad 150 różnych typów plików do formatów cyfrowych, które można następnie
edytować, poprzez manipulowanie nimi i łączenie stosownie do potrzeb. Szybka oraz dokładna
konwersja plików pozwala tworzyć dokumenty, które zachowują istniejące formatowanie i układ,
a wszystko dzieje się ciągu zaledwie paru sekund.

Dokumenty mogą być konwertowane do plików elektronicznych, które można łatwo i szybko
wyszukiwać.

"Document Manager NX zmieni sposób pracy użytkowników ze wszystkich obszarów biznesu
i zwiększy ich wydajność", powiedział Akihiro Suzuki, starszy kierownik produktu i rozwiązań
z Advanced Solutions Centre, Ricoh Europe. "Kierownik działu sprzedaży będzie mógł używać
aplikacji Document Manager NX do konwersji arkusza kalkulacyjnego cen na bezpieczny plik PDF
i będzie mógł połączyć go z prezentacją dotyczącą sprzedaży, zdjęciami produktu i broszurą,
a następnie przedstawić go klientowi w jednym pliku. Aplikacja ta może być również używana np. do
łączenia skanowanych potwierdzeń odbioru z arkuszem kalkulacyjnym cen w celu stworzenia
jednego dokumentu do reklamacji kosztów - wszystko to przy pomocy funkcji 'przeciągnij i upuść'".

Aplikacja Document Manager NX to kolejna pozycja w portfolio rozwiązań biurowych firmy Ricoh,
które pomagają firmom optymalizować koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność. Instalacja
oprogramowania jest prosta i może być ono używane prawie na każdym komputerze stacjonarnym.
Gdy jest używane z urządzeniami wielofunkcyjnymi Ricoh i oprogramowaniem do skanowania
GlobalScan NX, użytkownicy mogą skanować do różnych typów dokumentów, łącznie z Wordem,
Excelem, oraz PDF.